Ρήξη οπίσθιου χιαστού

Τι είναι η ρήξη οπίσθιου χιαστού συνδέσμου;

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελεί τον μεγαλύτερο από τους τέσσερις βασικούς συνδέσμους της άρθρωσης του γόνατος. Αποτελεί μέρος της συνδεσμολογίας μεταξύ του κατώτερου μηρού και της ανώτερης κνήμης, διασφαλίζοντας τη σωστή κινησιολογία της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος εκφύεται από το εσωτερικό τοίχωμα του μηριαίου κονδύλου και καταλήγει πίσω από την αρθρική επιφάνεια της κνήμης. Σε περίπτωση εκφυλισμού του συνδέσμου εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ή συνεχούς τριβής από καταπόνηση, τότε μπορεί να προκληθεί ρήξη οπίσθιου χιαστού, δηλαδή κάκωση του συνδέσμου.

 

Ρήξη οπίσθιου χιαστού: Ποιους επηρεάζει και πόσο συχνά εμφανίζεται;

Η ρήξη οπίσθιου χιαστού συνδέσμου είναι αποτέλεσμα άσκησης μεγάλης βίας συνήθως από τα εμπρός προς τα πίσω και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε. Παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζεται σε:

 • σκιέρ
 • αθλητές ποδοσφαίρου ή μπάσκετ
 • εμπλεκόμενους σε τροχαία ατυχήματα

Συγκριτικά με τη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, η ρήξη οπίσθιου χιαστού είναι πολύ λιγότερο συχνή. Αυτό συμβαίνει διότι ο οπίσθιος χιαστός, ως μεγαλύτερος σύνδεσμος, επιδεικνύει μεγαλύτερη αντοχή. Επιπροσθέτως, στις περισσότερες περιπτώσεις η κάκωση του οπίσθιου χιαστού παρουσιάζεται σε συνδυασμό με κάποιον άλλο συνοδό τραυματισμό όπως:

 • ρήξη μηνίσκου
 • ρήξη έσω ή έξω πλαγίου συνδέσμου
 • οστεοχόνδρινες βλάβες

 

Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα της ρήξης οπίσθιου χιαστού;

Τα κύρια συμπτώματα μετά από ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου περιλαμβάνουν:

 • Πόνο και οίδημα που παρουσιάζεται αμέσως μετά τον τραυματισμό και δεν εξασθενεί
 • Αδυναμία κάμψης και έκτασης του γόνατος
 • Χωλότητα
 • Αίσθημα αστάθειας της άρθρωσης
 • Δυσχέρεια στην κίνηση (ειδικότερα κατά την κάθοδο από σκάλες)

 

ρήξη οπίσθιου χιαστού

 

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός αρχικά θα εξετάσει το γόνατο, θα ελέγξει το εύρος της κίνησης και θα μελετήσει τα ακριβή συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής. Έπειτα θα διεκπεραιωθούν ορισμένες απεικονιστικές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η έκταση της βλάβης. Έτσι μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για ρήξη ή θλάση οπίσθιου χιαστού. Κατόπιν της διάγνωσης, ο Ορθοπαιδικός θα προτείνει την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπεία.

 

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη οπίσθιου χιαστού;

Η θεραπεία για τη ρήξη οπίσθιου χιαστού μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με το μέγεθος της κάκωσης και τις ανάγκες του ασθενούς. Για παράδειγμα, σε έναν επαγγελματία αθλητή συνιστάται συνήθως η χειρουργική αντιμετώπιση μέσω αρθροσκόπησης, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση επαναφορά της κινητικότητας και η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες.

Σε άλλες περιπτώσεις, συνιστάται συντηρητική θεραπεία που συνήθως περιλαμβάνει ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης του εκφυλισμένου συνδέσμου σε συνδυασμό με τοποθέτηση επιγονατίδας ή κάποιου κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας ή η επιγονατίδα για ρήξη χιαστού συντελεί στην αποτροπή τυχόν κινήσεων που μπορεί να φθείρουν περαιτέρω το εκφυλισμένο σημείο της άρθρωσης.

 

ρήξη οπίσθιου χιαστού

 

Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης οπίσθιου χιαστού συνδέσμου

Οι περισσότερες ανακατασκευές του οπίσθιου χιαστού εκτελούνται με αρθροσκόπηση γόνατος. Σε αυτήν την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, ο Χειρουργός πραγματοποιεί μικρές τομές γύρω από την άρθρωση, από τις οποίες εισάγει κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία. Η χρήση ειδικής κάμερας (αρθροσκόπιο) παρέχει ευκρινή εικόνα του εσωτερικού της άρθρωσης και της βλάβης, προκειμένου ο Χειρουργός να εκτελέσει κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάστασή της. Στη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης για ρήξη οπίσθιου χιαστού χρησιμοποιείται συνήθως ένα αυτομόσχευμα για την αντικατάσταση του συνδέσμου.

Τα οφέλη της αρθροσκοπικής μεθόδου περιλαμβάνουν:

 • λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • μικρότερο διάστημα νοσηλείας
 • βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα
 • ταχύτερο χρόνο αποκατάστασης και επαναφοράς στην καθημερινότητα

 

Ο χρόνος αποκατάστασης μετά την χειρουργική ανακατασκευή του οπίσθιου χιαστού εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της ρήξης καθώς και από την ύπαρξη συνοδών κακώσεων. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης της άρθρωσης, που ξεκινά άμεσα μετά την επέμβαση, καθώς χρειάζεται άμεση κινητοποίηση με κατάλληλες οδηγίες από φυσικοθεραπευτή. Η πλήρης ανάκτηση της κινητικότητας του γόνατος επανέρχεται σε 2-3 μήνες, ενώ η πλήρης επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες είναι εφικτή συνήθως σε 6-9 μήνες.

 

Σε κάθε ένδειξη πόνου και ενόχλησης στο γόνατο, η επίσκεψη σε έναν εξιδεικευμένο Ορθοπαιδικό αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νικόλαος Μπαρμπουνάκης, έχοντας ως κύρια εξειδίκευσή του τις αθλητικές κακώσεις,  είναι ο πλέον κατάλληλος για την πλήρη αντιμετώπιση πάσης φύσεως τραυματισμών στην περιοχή του γόνατος.