Αντιμετώπιση καταγμάτων

Τι ορίζουμε ως κάταγμα;

Το κάταγμα ορίζεται ως το σπάσιμο του οστού ή πιο επιστημονικά η τέλεια ή ατελής λύση της συνέχεια ενός οστού. Το κάταγμα συνήθως προκαλείται όταν στο μέλος ασκηθεί δύναμη ή πίεση μεγαλύτερη από αυτή της αντοχής του.

 

Αντιμετώπιση καταγμάτων: Ποιες επιλογές υπάρχουν;

Τα κατάγματα δύναται να αντιμετωπιστούν είτε χειρουργικά είτε με συντηρητική αγωγή. Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αντιμετώπισης καταγμάτων, γίνεται έπειτα από κλινική εξέταση του ασθενούς και εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος από τον θεράπων Ορθοπαιδικό.

 

Συντηρητική αντιμετώπιση καταγμάτων

Η συντηρητική αντιμετώπιση καταγμάτων προτείνεται συνήθως σε παιδιά ασθενείς ή σε περιπτώσεις ενηλίκων όπου στο κάταγμα δεν έχει παρουσιαστεί παρεκτόπιση.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

 • άμεση ακινητοποίηση του μέλους και
 • κλειστή ανάταξη και σταθεροποίησή του

Η σταθεροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

 • γυψονάρθηκα ή άλλο συνθετικό υλικό,
 • χρήση λειτουργικού κηδεμόνα,
 • νάρθηκα zimmer,
 • βελόνες kirshner ή ακόμη και με ελαστική περίδεση ανάλογα με τη σοβαρότητα του κατάγματος.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων

Εσωτερική οστεοσύνθεση

Η εσωτερική οστεοσύνθεση είναι πολύ συχνή χειρουργική μέθοδος που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση καταγμάτων. Περιλαμβάνει ανοικτή ανάταξη των καταγματικών τμημάτων και σταθεροποίηση αυτών. Η τελευταία πραγματοποιείται συνήθως με πλάκα και βίδες ή ελεύθερους κοχλίες ή βελόνες kirschner, βίδες και ράβδους.

 

Εξωτερική οστεοσύνθεση

Η εξωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί επίσης μία χειρουργική μέθοδο κατά την οποία διενεργείται ανάταξη του κατάγματος και σταθεροποίηση χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικά ανοικτή ανάταξη και περαιτέρω τραυματισμός των μαλακών μορίων. Αυτό συμβαίνει καθώς τα υλικά σταθεροποίησης βρίσκονται μακριά από την εστία και το τραύμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή αλλά και ως μόνιμη λύση ειδικά σε βαριά και επιπλεγμένα κατάγματα.

 

Ενδομυελική ήλωση

Η ενδομυελική ήλωση πρόκειται για χειρουργική μέθοδο που χρησιμοποιείται κυρίως στην αντιμετώπιση καταγμάτων μακρών οστών καθώς η μεταλλική ράβδος (ήλος) εισάγεται στον αυλό του οστού ανατάσσοντας τα καταγματικά τμήματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επέμβαση διενεργείται μέσω μικρών τομών και κλειστή ανάταξη μειώνοντας τον τραυματισμό των μαλακών μορίων προάγοντας την βιολογική διαδικασία της πώρωσης.

 

Αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης απαιτεί στη συντηρητική αντιμετώπιση μακροχρόνιο κλινοστατισμό και ειδικούς κηδεμόνες. Ειδικές τεχνικές ανάταξης των καταγμάτων των σπονδυλικών σωμάτων με ελάχιστη επεμβατικότητα όπως:

 • η κυφοπλαστική και
 • η σπονδυλοπλαστική

προσφέρουν αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε ορισμένες περιπτώσεις. Η σπονδυλοδεσία είναι μία μέθοδος εσωτερικής οστεοσύνθεσης με βίδες και ράβδους.

 

Κατάγματα: Επιπλοκές & Αποκατάσταση

Οι επιπλοκές των καταγμάτων είναι αρκετές όπως:

 • ψευδάρθρωση,
 • καθυστερημένη πόρωση,
 • μη πόρωση,
 • η πώρωση σε πλημμελή θέση,
 • λοίμωξη,
 • οστεονέκρωση,
 • κάκωση αγγείων νεύρων τενόντων μυών,
 • το σύνδρομο διαμερίσματος,
 • φλεβική θρόμβωση,
 • η πνευμονική εμβολή,
 • λιπώδης εμβολή, κατακλίση κ.α.

Αντιμετώπιση-καταγμάτων-2

Η πώρωση (επούλωση) του κατάγματος είναι μία μακρά διαδικασία και διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση, ωστόσο υπάρχουν κάποια βασικά στάδια. Αυτά είναι:

 1. Στάδιο αιματώματος- φλεγμονής,
 2. Στάδιο ινοχόνδρινου πώρου( μαλακός πώρος),
 3. Στάδιο οστεοποίησης.

Ο χρόνος αποκατάστασης διαφέρει κατά περίπτωση και εξαρτάται από την έκταση της βλάβης. Είναι εξαιρετικά σημαντική η τακτική παρακολούθηση και η καλή επικοινωνία μεταξύ θεράποντος και ασθενούς. Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται με συνέπεια και η τήρηση του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης προκειμένου η επάνοδος στην καθημερινότητα του ασθενούς να είναι ταχύτερη.

 

Ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Νικόλαος Μπαρμπουνάκης διαθέτει πολυετή πείρα στην αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρά και πιο ήπια κατάγματα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του για μια εξατομικευμένη προσέγγιση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε!