Αυτόλογες Κυτταρικές Θεραπείες – Βλαστοκύτταρα

Αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ονομάζονται οι θεραπείες οι οποίες βασίζονται στην χρησιμοποίηση ουσιών που υπάρχουν στον οργανισμό μας με δυνατότητες επούλωσης και αναγέννησης των ιστών. Αποτελούν μία σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων του μυοσκελετικού συτήματος οι οποίες αναπτύχθηκαν παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην κατανόηση των μηχανισμών επούλωσης και αναγέννησης του ίδιου του οργανισμού. Η χρήση αυτών των ουσιών βασίζεται κυρίως στην τοπική εφαρμογή στο σημείο της βλάβης αυξημένης συγκέντρωσης αυτών των κυττάρων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιτυγχάνεται είτε ταχύτερη επούλωση είτε ανάπλαση των ιστών.

Οι αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες έχουν ένδειξη τόσο σε τραυματισμούς και αθλητικές κακώσεις όσο και σε χρόνιες παθήσεις.

Οι κυτταρικές θεραπείες που είναι ευρέως διαδεδομένες με πολύ καλά αποτελέσματα είναι το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και τα βλαστοκύτταρα (SCs).

 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS)

Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα αδιαφοροποίητα πολυδύναμα κύτταρα που έχουν τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού της αυτοανανέωσης και της διαφοροποίησης. Τα αρχέγονα κύτταρα μπορούν να δώσουν γένεση σε διάφορους ιστούς καθώς αντιδρούν ερχόμενα σε επαφή με τοπικούς και συστημικούς παράγοντες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του περιβάλλοντος. Η ικανότητα των βλαστοκυττάρων να σχηματίζουν ιστικά κύτταρα ανάλογα με την σηματοδότηση που προέρχεται από την βλάβη είναι η βάση της λειτουργίας αυτής της αυτόλογης κυτταρικής θεραπείας.

Βλαστοκύτταρα ενηλίκων βρίσκονται στον μυελό των οστών, στον λιπώδη ιστό, στο πάγκρεας, το ήπαρ, τους πνεύμονες και σε άλλα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται συνήθως από τον λιπώδη ιστό ή από τον μυελό των οστών και καλλιεργούνται υπό άσηπτες συνθήκες στο εργαστήριο έως ότου φτάσουν στον κατάλληλο αριθμό κυττάρων για την περίπτωση.

Τα βλαστοκύτταρα εναποτίθενται είτε άμεσα με τοπική εφαρμογή και έγχυση υπό μορφή ζέλης είτε υπό αρθροσκοπική καθοδήγηση στο σημείο της βλάβης όπου είναι απαραίτητο.

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα έχει ενδείξεις υπό προυποθέσεις σε διάφορες παθήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

    • Οστεοαρθρίτιδα
    • Τραυματικές και εκφυλιστικές χόνδρινες βλάβες
    • Μερική ρήξη μηνίσκου
    • Μερική ρήξη χιαστών συνδέσμων
    • Ρήξη μυών και τενόντων

Η διαδικασία της λήψης ιστού στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με λιποαναρρόφηση. Η λήψη των λιποκυττάρων γίνεται υπό τοπική αναισθησία μέσω μίας μικρής τομής 0,5 εκατοστών περίπου. Με την χρήση ειδικού trocar λαμβάνεται μικρή ποσότητα λίπους η οποία τοποθετείται σε ειδικό δοχείο και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

Η αποκατάσταση μετά την θεραπεία διαφέρει ανάλογα την περίπτωση και την μέθοδο εφαρμογής και είναι θέμα συζήτησης και συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό όπως και η καταλληλότητα ή μη της θεραπείας.