Αρθροσκόπηση-και-Αυτόλογες-Κυτταρικές-Θεραπείες

Αρθροσκόπηση & Αυτόλογες Κυτταρικές Θεραπείες

Η αρθροσκόπηση είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική η οποία εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια σε όλες τις μεγάλες αρθρώσεις.

Οι αρθρώσεις που αρθροσκοπούνται συχνότερα είναι του γόνατος και του ώμου ενώ τα τελευταία χρόνια οι αρθροσκοπήσεις του ισχίου, της ποδοκνημικής, του αγκώνα και της πηχεοκαρπικής λαμβάνουν χώρα όλο και πιο συχνά.

Μέσω πολύ μικρών τομών εισάγεται πρώτα το αρθροσκόπιο στην άρθρωση το οποίο μας επιτρέπει μέσω της μεγένθυσης και της άμεσης πρόσβασης να ελέγξουμε τις διάφορες δομές και να διαπιστώσουμε τις βλάβες και στην συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή των κατάλληλων εργαλείων για την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι πολύ μικρές τομές, ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος και η μηδαμινή απώλεια αίματος καθιστούν την αρθροσκόπηση ως την ιδανική μέθοδο αντιμετώπισης των ενδαρθρικών βλαβών. Η νοσηλεία μίας ημέρας καθίσταται δυνατή στις περισσότερες περιπτώσεις με ταχύτατη ανάρρωση κι επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, στην εργασία και την άθληση καθώς ακολουθούνται σύγχρονα προγράμματα θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ασθενούς.

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς επούλωσης και αναγέννησης των ιστών που με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής κατέστη δυνατό να κατανοηθούν. Η κατανόηση των μηχανισμών αυτών οδήγησε στις Αυτόλογες Κυτταρικές Θεραπείες (Βλαστοκύτταρα , Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια PRPs). Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα και πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια στοχεύουν στην αποκατάσταση των βλαβών σε αντίθεση με τα αντιφλεγμονώδη και τις υπόλοιπες φαρμακευτικές μεθόδους που η κύρια δράση τους αφορά την μείωση του πόνου.

Με την χρήση των αυτόλογων κυτταρικών θεραπειών παρατηρείται ταχύτερη επούλωση των τραυματισμένων ιστών και κατά συνέπεια ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινότητα και στις αθλητικές δραστηριότητες καθώς αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες θεραπείας του ίδιου του οργανισμού.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών σύγχρονων θεραπειών, της αρθροσκόπησης και των αυτόλογων κυτταρικών θεραπειών προσφέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην επούλωση και στην αποκατάσταση των ενδαρθρικών βλαβών.

Για την λήψη ιστού χρησιμοποιείται κυρίως η μέθοδος της λιποαναρρόφησης η οποία είναι ελάχιστα τραυματική και προσφέρει ικανό αριθμό βλαστοκυττάρων που με ειδική τεχνική θα καλλιεργηθούν στο εργαστήριο όπου και θα αποθηκευτούν σε ιδανικές συνθήκες μέχρι την χρησιμοποίησή τους. Η λήψη διενεργείται σε αποστειρωμένο πεδίο με τομή ελάχιστων χιλιοστών στο δέρμα και την χρήση ειδικού εργαλείου ( trocar ) για την συλλογή των λιποκυττάρων. Με την μέθοδο αυτή αποφεύγεται μία ακόμη αρθροσκόπηση για την λήψη χονδροκυττάρων καθώς και η λήψη μυελού των οστών που είναι μία αρκετά τραυματική διαδικασία για τον ασθενή.

Η εναπόθεση των βλαστοκυττάρων γίνεται με την μορφή gel και εναποτίθεται στο σημείο της βλάβης υπό αρθροσκοπική καθοδήγηση προσφέροντας ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται ακολουθούν συνεδρίες με εγχύσεις PRPs για την ενίσχυση της δράσης των βλαστοκυττάρων και την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Μετά την έγχυση των βλαστοκυττάρων ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για μερικές ημέρες και ο ασθενής επιστρέφει προοδευτικά στην καθημερινότητά του καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται άμεση βελτίωση αν και το μέγιστο επίπεδο επιτυγχάνεται μετά τις 6-8 εβδομάδες.